Købsvilkår

Prises
Alla priser på webbsidan anges i SEK, inklusive moms. Priserna är exklusive leveranskostnad (porto). Beställer du från Sverige eller ett annat EU-land betalas dansk moms och ingen tullavgift tilkommer enligt reglerna om varors fria rörlighet. Beställer du från ett land utom EU, tillkommer inte dansk moms, men varorna blir ofta pålagda tullavgift och moms i ditt hemland.
Ordering

Betalning
Är betalningen gjord med betalningskort, är du alltid försäkrad mot missbruk. Du har möjlighet att avvisa en betalning, när du får din betalningsöversikt. Du har ingen självrisk, om ditt kort skulle ha missbrukats i en Internet-butik, som använder SSL ( Secure Socket Layer) i sitt betalningssystem. Därmed är du bättre försäkrad än i den fysiska världen, där du har en självrisk på 1200 DKK, om ditt betalningskort har missbrukats vid användning av pin-kod. De data som du skickar i samband med ett köp, betalat med betalningskort är krypterade (SSL), och det är därför bara PBS som kan läsa dem. Varken Namnnappen eller andra har möjlighet att läsa data.

Beloppet dras först när din order skickas från Namnnappen.se, och det kan aldrig dras ett större belopp än det du har godkänt vid köpet.

I Namnnappen's Internet-butik kan du betala med följande betalningsmedel:
VISA
VISA electron
JCB cards
Master card


Leverans
Med förbehåll för utsålda varor och förlängd leveranstid hos Namnnappens grossister.

Om du beställer flera varor samtidigt hos Namnnappen läggs varornas vikt ihop, och porto uträknas efter varornas vikt. Med leveranstid menas antal dagar, innan varan (?orna) skickas från Namnnappen. Skulle leveranstiden ändras märkbart jämfört med vad som anförts, får du strax ett meddelande om detta, och du har möjlighet att ångra ditt köp eller ändra ordern.


Reklamationsrätt
I enlighet med Köplagen ges två års reklamationsrätt, som omfattar fabrikations- och materialfel som konstateras vid varans normala användning. Skada på produkten som beror på användning av varan på felaktigt sätt, ändringar eller grovt missbruk från användarens sida, är inte omfattade av reklamationsrätten. Reklamation gällande fel och brister, som bör upptäckas vid vanlig undersökning av varan, ska meddelas Namnnappen inom rimlig tid. Varan kan då returneras för reparation, ersätning av ny vara eller enligt avtal kreditering. I samband med reklamationstillfällen avhåller Namnnappen returneringskostnaden inom rimliga gränser.
Vid fel, eller eventuella uteblivna leveranser ska du vända dig till:

E-baby
Bergsoesvej 27
8600 Silkeborg
Danmark
?Reklamation?

Det är inget krav, men expeditionen underlättas om fullständiga upplysningar är bifogade paketet ? exempelvis kopia av orderbekräftelse, registreringsnummer och kontonummer till bankkonto dit återbetalning ska sättas in, samt kopia av eventuell tidigare korrespondens mm.


Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt på varorna, räknat från den dag som de har mottagits. Ångrar du köpet ska du bara returnera varan i samma skick och mängd som du mottog den i. Notera att du inte får använda varan och sedan förvänta dig att kunna returnera den. Du har som regel rätt att undersöka varan och eventuellt pröva den, om det inte försämrar varans värde (varans eventuella försäljningsemballage är en del av värdet). Dvs. ångerrätten bortfaller, om du använder varan på ett sådant sätt, där det är uppenbart att användningen minskar varans försäljningsvärde betydligt.

Om du har köpt varor via vår Internet-butik, har du som regel rätt att ångra köpet. Du ska bara returnera varan till oss senast 14 dagar efter, du har mottagit den. Du kan returnera varan genom att skicka den till följande adress:

E-baby
Bergsoesvej 27
8600 Silkeborg
Danmark

När du ångrar ett köp, överförs köpesumman till ditt konto, som vi har registrerat i samband med ditt köp. Återbetalning sker så fort som möjligt, efter att vi har mottagit varan i retur och kontrollerat att den uppfyller villkoren som gör att ångerrätten kan tillämpas. Kostnader för returnering ska du själv ombesörga.

NOTERA! Det ges ingen ångerrätt på varor som ska framställas eller anpassas enligt dina individuella behov, om tillverkningen eller anpassningen har påbörjats. Detta gäller dock bara, när du innan har givit samtycke till att Namnnappen får påbörja framställningen eller anpassningen innan ångerrättens utgång. Vid acceptering av villkoren i samband med beställning, accepterar du samtidigt att tillverkningen av varan kan påbörjas innan ångerrättens utgång.
Privacy

Generella uppgifter om företaget:
Företagets juridiska namn: E-baby
Namn på webbshop: Namnnappen.se
Org. nummer: 502065-8463
Etableringsår: 2005

Adress:
Bergsoesvej 27
8600 Silkeborg
Danmark

Officiell e-mail adress:

Officiell webbadress:
www.esska-namnnappen.se
Välj en länk för att komma till en specifik rubrik
Priser
Ordering
Betalning
Leverans
Reklamarationsrätt
Ångerrätt
Dina personliga uppgifter
Generella uppgifter